De amerikanska marknaderna klarar av förbi de tekniska resultaten

De amerikanska marknaderna klarar av förbi de tekniska resultaten

Under tiden är här en intressant stat publicerad i Industry Week: USA: s verkställande direktörer tjänat 140 gånger mer i fjol än typiska arbetstagare i sina företag.

Droppen följde kommentarer från Arun Jaitley, Indiens finansminister, att den indiska regeringen ‘inte anser att kryptokurvalet är lagligt betalningsmedel eller mynt’.

‘Vi förutser att det kommer att finnas mer av sådan protektionistisk reglering,’ sade Eakers. ‘Detta kommer sannolikt att sätta Bitcoin under mer belastning, vilket gör att den sjunker till $ 8000 på en myntnivå.’

Getty ImagesEquivalence är en rättslig mekanism som tillåter länder utanför blocket att få tillgång till den inre marknaden för 440 miljoner konsumenter under begränsade omständigheter.

‘Likvärdighet tillämpas på ett tredjeland med ett regelverk och tillsynsram som är jämförbart med EU och kan användas som ett verktyg’, sa Dombrovskis.

‘En annan möjlighet, som för närvarande är tillgänglig, är etableringen av närvaro i EU27, det betyder inte brevboxföretag,’ tillade han.

Ett marknadsföringsföretag har blivit böter 300 000 för att göra miljontals störningar Holmes Financial Solutions i Speke, Liverpool, anklagades för att man lämnade folk som kände ‘hounded continually’ av informationskommissionärens kontor.

Under en period på 10 månader tillverkade företaget 26,6 miljoner automatiska samtal som innehåller inspelade meddelanden, huvudsakligen om PPI-fordringar.