Hälso- och säkerhetsföreskrifterna 1998

Hälso- och säkerhetsföreskrifterna 1998

6. En utbildningsanstalt) trots att det också är ett stort element av bostadsvård. HSE

7. Övriga typer av vårdhem inklusive stödsystem, skyddade bostäder, bostadsstödstjänster och delade livsplaner där lokalerna anses vara ‘privata hushåll’ (till exempel när en person har korthyresavtal eller hypotekslån Gå Ner ett Kilo I Veckan ). HSE verkställighet Gå Ner I Vikt Snabbt Piller begränsas till peripatetic arbetsverksamhet eller deras effekter. missbruk av substans eller psykisk sjukdom). HSE verkställighet begränsas till peripatetic arbetsverksamhet eller deras effekter.

8. Bostadsföreningar Förvaltningen av en bostadsrättsförening av en bostadsförening ändrar inte det faktum att det är en ‘inhemsk premiss’. HSE-verkställighet begränsas till peripatiska arbetsaktiviteter eller deras effekter.

9. Bed and Går Man Ner I Vikt Breakfast accommodationPrivate bostäder, där ett eller två sovrum släpper ut, sluta inte vara ‘inhemska lokaler’. och verkställighet kvarstår med HSE.

LA om detta är huvudverksamheten i icke-inhemska lokaler.

Annan lagstiftning än de relevanta lagbestämmelserna i HSW-lagen Allmän lagstiftning om bostads- och folkhälsobestämmelser.

Hushållsförvaltningens hushållsförvaltning ändrar inte det faktum att det är ‘bostadshus’.